Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Samenwoners en erfbelasting 
Tuesday, June 22, 2010, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een interessante artikeltje voor samenwoners van de hand van Marieke Tas-Koeman!

Klik HIER

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 38600 )

Vrijstelling schenkbelasting per 2011 verruimd. 
Saturday, June 19, 2010, 01:35 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Per 1 januari 2010 is in de gewijzigde Successiewet 1956 de mogelijkheid opgenomen om de eenmalig hoge vrijstelling schenkbelasting van 24.000 euro aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar met nog eens 26.000 euro te verhogen tot 50.000 euro. Dit bedrag moet door het kind worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning of een studie. Per 1 januari 2011 wordt deze regeling nog iets verder verruimd.

Eenmalige hoge vrijstelling
U kunt aan uw kinderen eenmalig een hoger bedrag vrij van schenkbelasting schenken, mits het kind of zijn partner tussen de 18 en 35 jaar is. U moet van deze schenking aangifte schenkbelasting doen, maar dit zal niet tot heffing van schenkbelasting leiden.

Verhoogde hoge vrijstelling
Met ingang van 1 januari 2010 kan deze eenmalige vrijstelling tot 50.000 euro worden verhoogd, mits het bedrag van de schenking door het kind wordt gebruikt ter verwerving van een eigen woning of voor de kosten van het volgen van een studie. Ouders vinden het vaak prettig om kinderen een schenking te doen in verband met de eigen woning. Echter, de regeling zoals deze per 1 januari 2010 is ingevoerd, is nog erg beperkt. De schenking moes namelijk vóór het transport van de eigen woning bij een notariële akte worden gedaan onder de voorwaarde dat er een eigen woning mee wordt aangeschaft.

Verruiming per 1 januari 2011
Er is nu een wetsvoorstel om deze verhoogde vrijstelling te verruimen. Hierdoor kan de extra hoge eenmalige vrijstelling van 50.000 euro ook worden gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning, de aankoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de woning dan wel voor de aflossing van de eigen woningschuld.

Wanneer voor 1 januari 2010 al gebruik is gemaakt van de toenmalige eenmalige vrijstelling, dan kan na 1 januari 2011 alsnog een bedrag van 26.000 euro vrij van schenkbelasting worden geschonken voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 34237 )

Let op de WOZ-waarde van uw woning ! 
Friday, June 11, 2010, 04:00 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als de overledene een eigen woonhuis heeft, moet deze worden aangegeven in de aangifte erfbelasting. De waarde van het woonhuis moet worden aangegeven volgens de woz-beschikking (met waardepeildatum 1 januari 2009).

Tegen de woz-waarde is geen tegenbewijs mogelijk. Stel dus dat het woonhuis vlak na het overlijden wordt verkocht door de erfgenamen voor € 250.000,– terwijl de woz-waarde is vastgesteld op € 300.000,–, dan wordt er toch erfbelasting heven over € 300.000,– in plaats van € 250.000,–!
Het is wel mogelijk om als erfgenaam (en dus nieuwe eigenaar) bezwaar te maken tegen de woz-beschikking en een nieuwe beschikking aan te vragen bij de gemeente. De nieuwe woz-beschikking en de daarop vermelde nieuwe woz-waarde van de woning geldt dan voor de aangifte erfbelasting. Voor iedere huiseigenaar is het sinds 1 januari 2010 dus nog belangrijker geworden om de woz-waarde van de woning goed in de gaten te houden en bezwaar te maken wanneer de woz-waarde hoger ligt dan de vrije verkoopwaarde van de woning!

reactie toevoegen   |   ( 3 / 28146 )

Heffingsrente en erfbelasting 
Friday, June 11, 2010, 03:54 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Met de modernisering van de successiewet per 1 januari 2010 heeft de wetgever besloten dat er heffingsrente is verschuldigd over de erfbelasting.

De heffingsrente geldt alleen bij overlijden na 1 januari 2010. U bent heffingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de termijn voor de aangifte is verstreken; dit is 8 maanden na de dag van het overlijden.
Aangezien het opleggen van de aanslag erfbelasting door de belastingdienst ook enige tijd kost en de heffingsrente bij het tijdig indienen van de aangifte erfbelasting over maximaal 3 maanden wordt berekend, moet u, als u geen heffingsrente wil betalen, de aangifte erfbelasting binnen 5 maanden na het overlijden indienen.

U kunt de belastingdienst ook verzoeken om binnen 8 maanden na het overlijden een voorlopige aanslag op te leggen. De heffingsrente bedraagt momenteel 2,5% en wordt per kwartaal opnieuw vastgesteld.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 18803 )

Hypotheken in Nederland aan banden (klik hier). 
Monday, April 19, 2010, 04:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Banken mogen na 1 januari 2011 geen hypotheek meer verstrekken die hoger is dan 112% van de aankoopwaarde van het huis dat als onderpand dient. Daarbij moet het deel van de schuld boven de aankoopwaarde binnen 7 jaar worden afgelost of gedekt door opgebouwd vermogen.

Dit een behoorlijke beperking ten opzichten van wat nu maximaal aan hypotheek verstrekt mag worden. Een jaar geleden moest de AFM bakzeil halen met een veel sterker gesteld persbericht, waarbij de vraag gesteld werd of de AFM wel de zeggenschap had om daar zelfstandig over te beslissen.
Het is een jaar later blijkbaar geen discussiestuk meer. De besluitvorming rondom dit soort zaken ligt dan nu blijkbaar in de combinatie van het Ministerie van Financiën en de AFM. Blijkbaar heeft de Tweede Kamer de zeggenschap over dit onderwerp daarmee nu uit handen gegeven... Of wordt deze gang van zaken door beide instanties als zodanig gepresenteerd en is het gewoon kijken hoever ze er mee weg komen? Naar mijn idee zou het netter staan als een advies wordt geschreven dat dan democratisch in een besluit wordt vervat.
Overigens is het allemaal weer niet zo hard als het er in eerste instantie staat. Woningen met een NHG garantie mogen weer wel een hogere hypotheek hebben (de belastingbetaler betaald als het misgaat) en als een eigenaar eigen vermogen heeft, mag er ook meer gelend worden... En dat vind ik dus een verkeerd signaal. Het feit dat we schulden stimuleren en bezit straffen is en blijft een fundamentele fout binnen het systeem zoals we dat ook in Nederland kennen.

Bron: www.beursbox.nl
Auteur: Tom Lassing dd 22 april 2010

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27791 )


<< <Terug | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende> >>