Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Partnerverklaring 
Tuesday, June 29, 2010, 02:03 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het kan zijn dat u bij uw hypotheek heeft gekozen voor een hypothecaire geldlening, waaraan een levensverzekering is gekoppeld. De rechten op deze polis van levensverzekering worden in dat geval verpand aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt moet deze uitkering worden aangewend om de hypotheekschuld af te lossen.

Om deze reden wordt de begunstiging in de polis tijdens de duur van de verpanding aangepast en komt deze te luiden ten behoeve van de geldverstrekker.
In een "normale" (wanneer de verzekering niet gekoppeld is aan een hypothecaire geldlening) begunstiging van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering staat als eerste begunstigde vermeld de echtgenoot/partner. Deze normale begunstiging kan ook bij een koppeling aan een hypothecaire geldlening gehandhaafd blijven als u een partnerverklaring tekent. In deze verklaring geeft u (de langstlevende), als eerste begunstigde van de polis, aan dat u nu al volmacht verleent aan de levensverzekeringmaatschappij om bij overlijden van uw echtgenoot het vrijgekomen bedrag uit de polis rechtstreeks aan de geldverstrekker uit te keren.

Deze partnerverklaring kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.
Wanneer de partnerverklaring is getekend komt de uitkering voor de successiebelasting alleen ten gunste van de langstlevende echtgenoot/partner. Wanneer de begunstiging is gewijzigd en geldt ten behoeve van de geldverstrekker, komt de uitkering voor de successiebelasting in mindering op de hypotheekschuld en dus ten gunste van alle erfgenamen, zowel de echtgenoot/partner als de kinderen.

Aangezien de echtgenoot/partner een veel hogere vrijstelling voor de successiebelasting heeft dan de kinderen, kan het tekenen van een partnerverklaring voordelig zijn.

Wanneer u heeft gekozen voor een partnerverklaring kan deze later altijd nog worden ingetrokken. Het is daarom belangrijk dat u in de toekomst regelmatig nagaat of de destijds getekende partnerverklaring gezien uw gewijzigde situatie of de samenstelling van uw vermogen voor u nog wel fiscaal voordelig is, zodat u tijdig, wanneer dit nodig mocht zijn, met uw geldverstrekker en de levensverzekeringmaatschappij kunt overeenkomen dat de partnerverklaring ongedaan wordt gemaakt en de begunstiging van de levensverzekering wordt gewijzigd.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 38386 )

Samenwoners en erfbelasting 
Tuesday, June 22, 2010, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een interessante artikeltje voor samenwoners van de hand van Marieke Tas-Koeman!

Klik HIER

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 38364 )

Vrijstelling schenkbelasting per 2011 verruimd. 
Saturday, June 19, 2010, 01:35 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Per 1 januari 2010 is in de gewijzigde Successiewet 1956 de mogelijkheid opgenomen om de eenmalig hoge vrijstelling schenkbelasting van 24.000 euro aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar met nog eens 26.000 euro te verhogen tot 50.000 euro. Dit bedrag moet door het kind worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning of een studie. Per 1 januari 2011 wordt deze regeling nog iets verder verruimd.

Eenmalige hoge vrijstelling
U kunt aan uw kinderen eenmalig een hoger bedrag vrij van schenkbelasting schenken, mits het kind of zijn partner tussen de 18 en 35 jaar is. U moet van deze schenking aangifte schenkbelasting doen, maar dit zal niet tot heffing van schenkbelasting leiden.

Verhoogde hoge vrijstelling
Met ingang van 1 januari 2010 kan deze eenmalige vrijstelling tot 50.000 euro worden verhoogd, mits het bedrag van de schenking door het kind wordt gebruikt ter verwerving van een eigen woning of voor de kosten van het volgen van een studie. Ouders vinden het vaak prettig om kinderen een schenking te doen in verband met de eigen woning. Echter, de regeling zoals deze per 1 januari 2010 is ingevoerd, is nog erg beperkt. De schenking moes namelijk vóór het transport van de eigen woning bij een notariële akte worden gedaan onder de voorwaarde dat er een eigen woning mee wordt aangeschaft.

Verruiming per 1 januari 2011
Er is nu een wetsvoorstel om deze verhoogde vrijstelling te verruimen. Hierdoor kan de extra hoge eenmalige vrijstelling van 50.000 euro ook worden gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning, de aankoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de woning dan wel voor de aflossing van de eigen woningschuld.

Wanneer voor 1 januari 2010 al gebruik is gemaakt van de toenmalige eenmalige vrijstelling, dan kan na 1 januari 2011 alsnog een bedrag van 26.000 euro vrij van schenkbelasting worden geschonken voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 33997 )

Let op de WOZ-waarde van uw woning ! 
Friday, June 11, 2010, 04:00 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als de overledene een eigen woonhuis heeft, moet deze worden aangegeven in de aangifte erfbelasting. De waarde van het woonhuis moet worden aangegeven volgens de woz-beschikking (met waardepeildatum 1 januari 2009).

Tegen de woz-waarde is geen tegenbewijs mogelijk. Stel dus dat het woonhuis vlak na het overlijden wordt verkocht door de erfgenamen voor € 250.000,– terwijl de woz-waarde is vastgesteld op € 300.000,–, dan wordt er toch erfbelasting heven over € 300.000,– in plaats van € 250.000,–!
Het is wel mogelijk om als erfgenaam (en dus nieuwe eigenaar) bezwaar te maken tegen de woz-beschikking en een nieuwe beschikking aan te vragen bij de gemeente. De nieuwe woz-beschikking en de daarop vermelde nieuwe woz-waarde van de woning geldt dan voor de aangifte erfbelasting. Voor iedere huiseigenaar is het sinds 1 januari 2010 dus nog belangrijker geworden om de woz-waarde van de woning goed in de gaten te houden en bezwaar te maken wanneer de woz-waarde hoger ligt dan de vrije verkoopwaarde van de woning!

reactie toevoegen   |   ( 3 / 27983 )

Heffingsrente en erfbelasting 
Friday, June 11, 2010, 03:54 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Met de modernisering van de successiewet per 1 januari 2010 heeft de wetgever besloten dat er heffingsrente is verschuldigd over de erfbelasting.

De heffingsrente geldt alleen bij overlijden na 1 januari 2010. U bent heffingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de termijn voor de aangifte is verstreken; dit is 8 maanden na de dag van het overlijden.
Aangezien het opleggen van de aanslag erfbelasting door de belastingdienst ook enige tijd kost en de heffingsrente bij het tijdig indienen van de aangifte erfbelasting over maximaal 3 maanden wordt berekend, moet u, als u geen heffingsrente wil betalen, de aangifte erfbelasting binnen 5 maanden na het overlijden indienen.

U kunt de belastingdienst ook verzoeken om binnen 8 maanden na het overlijden een voorlopige aanslag op te leggen. De heffingsrente bedraagt momenteel 2,5% en wordt per kwartaal opnieuw vastgesteld.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 18641 )


<< <Terug | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende> >>