Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Adoptiemogelijkheid voor paren van gelijk geslacht 
Saturday, April 25, 2009, 12:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Paren van gelijk geslacht kunnen vanaf 1 januari 2009 gezamenlijk een buitenlands kind adopteren. De adoptieregels zijn per 1 januari 2009 ook gewijzigd in het geval het kind is of wordt geboren in een lesbische relatie en de partner van de moeder van het kind wil adopteren.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 6732 )

De erftaks is een melkkoe 
Wednesday, April 22, 2009, 07:01 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte op 20 april 2009 bekend dat de Staat in 2008 1,8 miljard euro aan successierechten over erfenissen en schenkingen heeft ontvangen dat is ruim vier procent minder dan het jaar daarvoor. Het lagere bedrag heeft een aantal oorzaken: het totale vermogen is gedaald in 2008 en daarmee de grondslag voor heffing en sportverenigingen en dorps- en buurthuizen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld voor de successiewet.

De belasting over erfenissen, het zogenaamde successierecht is een veel verfoeide belastingheffing. Niet alleen wordt hij als onrechtvaardig beschouwd, hij is ook nog eens erg ingewikkeld met vier groepen en zeven schijven. Dat moet eenvoudiger volgens de staatssecretaris, maar mag niets kosten. Dat was bij de eerste plannen, in tweede instantie derft de staat voor 235 miljoen aan inkomsten. Het plan is om de nieuwe successiewet per 1 januari 2010 in te laten gaan. Hoe de nieuwe wet er uit komt te zien is nog niet bekend, de Jager houdt zijn lippen stijf op elkaar. Uit eerdere publicatie weten we al wel dat het aantal groepen en schijven aanzienlijk minder wordt en vrijstellingen gaan omhoog. Op basis van die eerste plannen blijkt dat de meeste verkrijgers er op vooruit zullen gaan.
Of die verbetering in de plannen blijft bestaan moeten we afwachten, want de inkomsten uit de successierechten zijn zeer welkom in deze economisch moeilijke tijden waarbij de inkomsten van de Staat toch al afnemen.reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 7844 )

Afschaffing flitsscheiding per 1 maart 2009 
Tuesday, April 21, 2009, 10:25 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een huwelijk kan per 1 maart niet meer worden omgezet naar een geregistreerd partnerschap . De administratieve 'flitsscheiding' is daarmee verleden tijd. In plaats van de flitsscheiding treedt de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking.De belangrijkste consequenties van de wet zijn:

* Een huwelijk kan niet meer worden omgezet naar een geregistreerd partnerschap.

* Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, bij gehuwden met minderjarige kinderen, moet een ouderschapsplan wordt gepresenteerd aan de rechter.
Als dat er niet is, kan de rechter de echtgenoten naar een mediator verwijzen.
Doel is de echtgenoten in onderling overleg tot afspraken over de gevolgen van de echtscheiding te laten komen, voor zover het verzoekschrift daartoe aanleiding geeft.
Indien de echtgenoten er dan nog niet in slagen met een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, is het ter beoordeling van de rechter of hij het echtscheidingsverzoek al dan niet-ontvankelijk verklaart.
Als de rechter het gezamenlijk verzoek niet-ontvankelijk verklaart, kan een van de echtgenoten een eenzijdig verzoek indienen. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek uiteindelijk de ontvankelijkheid niet in de weg staan.

* Geregistreerde partners met minderjarige kinderen kunnen hun geregistreerde partnerschap per 1 maart 2009 niet meer buiten de rechter om ontbinden. Zij moeten in het vervolg dezelfde procedure volgen als gehuwden met minderjarige kinderen.

* Samenwoners met gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen die hun samenleving beƫindigen, moeten per 1 maart 2009 ook een ouderschapsplan opstellen.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 63313 )


<< <Terug | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |