Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Notarissen willen erfenissen blokken. 
Tuesday, March 2, 2010, 03:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De katholieke kerk, die homo’s een hostie weigert, krijgt onverwachte tegenstand. Notarissen roepen op tot terughoudendheid bij schenkingen en legaten aan de kerk.

Een groep notarissen onderzoekt of legaten en schenkingen aan de katholieke kerk vernietigbaar zijn. Afgelopen week hebben ze een werkgroep opgericht die moet uitzoeken of de communieboycot voor homo’s, die de kerk heeft ingesteld, niet indruist tegen de goede zeden of zelfs de tegen de antidiscriminatiewetten. ‘Als dat zo is, kunnen ze door belanghebbenden of familieleden mogelijk worden teruggedraaid’, zegt notaris en werkgroepvoorzitter Maarten Segers. ‘Tot we de resultaten van het onderzoek kennen, vraag ik al mijn collega’s terughoudend te zijn bij nieuw op te stellen akten.’
Twee jaar gelden zocht bisschop Antoon Hurkmans van het bisdom Den Bosch nog contact met notarissen om schenkingen en legaten aan de kerk meer onder aandacht van hun cliënten te brengen. Nu heeft de werkgroep tevergeefs contact gezocht met de bisschop, die vorige week liet weten dat ‘iedereen die volgens de kerkelijke regels in zonde leeft’ dient te worden uitgesloten van het sacrament van de communie. Hurkmans noemde daarbij mensen die seks hebben voor het huwelijk, voor de tweede keer zijn gehuwd en praktiserende homoseksuelen.
Een van de leden van de werkgroep was volgens Segers afgelopen zondag aanwezig bij de mis in de Sint Jan in Den Bosch. ‘Pastoor Van Rossem was onnodig krenkend tegen groepen in de samenleving die naar geldende wetten bescherming verdienen.’
Segers denkt dat de bisschoppen de gewetensbezwaarde notarissen tegemoet zullen komen met een passende oplossing. ‘Ik verwacht dat zeker van Antoon Hurkmans. Hij is nota bene vernoemd naar de broer van zijn vader. Uit respect voor zijn oom die samen met zijn vriend in één graf ligt op de begraafplaats van Someren, zal hij ongetwijfeld begrip hebben voor het leed dat hij bij velen onnodig berokkent.’ ‘Ik vraag collega’s terughoudend te zijn bij nieuw op te stellen akten.’

Bron: depers.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 18022 )

Huis op naamvan de kinderen ? Opgelet ! 
Monday, March 1, 2010, 01:36 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Wijziging successiewet bij huis op naam kinderen

In het verleden hebben veel ouders hun woning aan hun kinderen overgedragen, terwijl zij zelf in de woning bleven wonen, weet zzp boekhouder Welke gevolgen verbindt de gewijzigde Successiewet daaraan?

Toch erfbelasting over de woning betalen
Deze overdrachten van de woning aan de kinderen werden uitgevoerd met het oog op het besparen van successierecht (inmiddels genaamd: “erfbelasting”). Na overdracht van het huis aan de kinderen, woont de ouder in het huis op basis van een vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning. In deze situatie worden de kinderen “blooteigenaren” genoemd. Als de ouder op het moment van overlijden nog in de woning woont of minder dan 180 dagen voor zijn overlijden uit de woning is vertrokken, dan moet de waarde van de woning (zij het met wat aftrekbare kosten) toch bijgeteld worden als bezitting in de nalatenschap, zodat over deze waarde wel erfbelasting moet worden betaald.

Wat is er gewijzigd per 1 januari 2010?
Het bedrag dat in de hiervoor geschetste situatie aan erfbelasting moet worden betaald is vanaf 2010 hoger geworden. Tot 1 januari 2010 mocht bij het bijtellen van de woning in de nalatenschap namelijk worden uitgegaan van de waarde ten tijde van de overdracht van de woning aan de kinderen. Stel dat een moeder haar huis in 1990 had overgedragen aan haar kinderen en zij in 2009 overleed terwijl zij nog op basis van vruchtgebruik in die woning woonde, dan mocht in haar nalatenschap worden uitgegaan van de waarde van de woning in 1990. Zou deze moeder echter zijn overleden op of na 1 januari 2010, dan moet de waarde ten tijde van het overlijden worden bijgeteld in haar nalatenschap. Gezien de prijsstijging die de woningmarkt heeft gekend zal de WOZ-waarde in 2010 aanzienlijk hoger zijn dan de waarde van diezelfde woning in 1990.

Wat zijn de oplossingen?
Indien de ouder de woning meer dan 180 dagen voor zijn overlijden daadwerkelijk metterwoon heeft verlaten, hoeft over de woning geen erfbelasting te worden betaald in de nalatenschap van de ouder. Door het verhuizen uit de woning is het vruchtgebruik van de ouder geëindigd en zijn de kinderen volledig eigenaar van de woning.
Als de ouder in de woning wil blijven wonen, dan zijn er twee alternatieven:
1. Het “terugdraaien” van de overdracht:
De ouder koopt in dat geval de blooteigendom van de woning terug van de kinderen en wordt weer volledig eigenaar. Dit terugkopen heeft meerdere fiscale gevolgen waar vooraf advies over moet worden ingewonnen. De woning valt hierdoor weliswaar voor het geheel in de nalatenschap van de ouder, zodat hierover bij overlijden erfbelasting moet worden betaald. Maar doordat de ouder aan de kinderen een koopsom betaalt voor de blooteigendom op basis van de huidige waarde, vindt op die manier toch vermogensoverheveling naar de kinderen plaats.
2. Het “doordraaien” van de overdracht:
De ouder doet in dit geval (eventueel in gedeelten) afstand van het vruchtgebruik. Ook hieraan zijn meerdere fiscale gevolgen verbonden waar eveneens vooraf advies over moet worden ingewonnen. Het afstand doen van het vruchtgebruik heeft tot gevolg, dat de kinderen volledig eigenaar van de woning worden. Als de ouder meer dan 180 dagen daarna overlijdt, dan is de woning niet meer met erfbelasting belast.
De ouder moet wel aan de kinderen een huur betalen die op jaarbasis minimaal gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning.

Actie ondernemen
Mocht u als ouder of als kind betrokken zijn geweest bij een dergelijke overdracht van de woning, dan is het goed om actie te ondernemen, waarbij uw adviseur bij Berk u graag zal begeleiden om de belastingschade te beperken.

Bron: zzp-boekhouder.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 18191 )

Zuurkool gaat erin als koek. Notaristarieven ook ! 
Saturday, February 27, 2010, 11:16 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het aanhoudende winterweer heeft geleid tot een extra grote verkoop van zuurkool. Zuurkoolfabriek G. Kramer en Zonen uit Zuid-Scharwoude moest voor het eerst in 120 jaren een extra ploeg inzetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens directeur Nick Kramer bereikte de omzet een recordhoogte.

Datzelfde geldt nu ook voor de notaris en zijn tarieven. De website notaristarieven.nl bestaat nog maar enkele jaren en bereikte in januari 2010 een hoogtepunt van ruim 180.000 paginabezoeken. Deze website werd in januari 2010 meer dan ooit bezocht met waarschijnlijk een bord zuurkool op schoot.

Een voorbode voor een oplevende huizenmarkt ? Hopelijk wel. Een extra grote verkoop van zuurkool had toch ook niemand verwacht zeker. De wonderen zijn ook na 120 jaar de wereld zeker niet uit.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 30855 )

De Toekomst Van Geld 
Wednesday, February 24, 2010, 10:27 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Er liggen voor geld twee belangrijke scenario's klaar. Het ene is de terugkeer naar een soort van goudstandaard, al dan niet met behulp van echt goud. Het andere scenario gaat uit van een totale afschaffing van fysiek geld. Geld is in dat scenario slechts een aantal nullen en enen in een centrale computer. Nu is het opmerkelijke, het ene scenario hoeft het andere niet te bijten.
Ook de enen en nullen in de computer kunnen op termijn gedekt worden door iets als een goudstandaard. Vooralsnog echter lopen de twee scenario's pertinent niet dezelfde kant op.


De centrale banken willen steeds meer naar een wereld toe waarin fysiek geld niet meer zal bestaan. Als opa een kleinkind wat geld wil geven, dan zal opa met zijn (mobiele) bankapplicatie moeten inloggen bij de bank en moeten ingeven hoeveel geld naar de rekeningen van het kleinkind overgedragen mag worden. Muntgeld en papieren geld is in de toekomst niet meer in gebruik.
Iedereen zal met plastic geld gaan leven. Plastic geld in de vorm van een pasje en een zender/ontvanger. Daarmee kan je zowel geld uitgeven als ontvangen. Die ontvanger zal apart kunnen bestaan, maar ook ingebouwd kunnen zijn als extra mogelijkheid in bijvoorbeeld mobiele telefoons. In feite is die weg al fors ingezet. Steeds meer banken bieden al services in die richting aan. Je logt via je telefoon in bij de bank en je regelt je bankzaken. Je kan geld op je pas uploaden en dan met die pas kleine(re) bedragen afrekenen.

Waarom afscheid nemen van fysieke munten en biljetten? Simpel... minder kosten en meer controle.
Als iedereen MOET betalen via elektronische weg en er simpelweg geen alternatieven meer voor zijn, dan kan de belastingdienst en de politiek een totale controle uitoefenen. Voor overheden in meerdere opzichten een walhalla.
Centrale banken en politici zouden het liefst zo'n systeem zien op basis van fiat geld. Immers kunnen ze dan de hoeveelheid geld in de economie op dagbasis aanpassen. Ideaal vooral voor politici die hun onmogelijke verkiezingsbeloftes willen waarmaken door simpelweg geld bij te verzinnen.
Onafhankelijke controle op de hoeveelheid geld in de economie is er dan verder niet. De Centrale Banken bepalen dan hoeveel we aan 'geld' beschikbaar hebben.

Consumenten zouden best inzetten op de eis dat ook zo'n systeem gebaseerd moet zijn op een vaste onderliggende waarde. Het plastic geld moet in dat geval inwisselbaar zijn tegen een bepaalde hoeveelheid goud of een andere basis die niet snel bij te verzinnen, of te vergroten is. De vraag is alleen of er ondertussen nog wel genoeg goud in de wereld is. Er is de laatste jaren zo ontzettend veel geld bijverzonnen, dat een terugkeer naar de goudstandaard op de huidige goudkoersen zou inhouden dat we fiat geld enorm in waarde moeten laten dalen ten opzichte van goud. Anders gezegd, goud zou mogelijk zelfs naar 30.000 dollar per ounce moeten en misschien nog wel hoger om het serieus weer als dekking voor het nu bestaande geld te kunnen gebruiken.
Hoe dan ook staat of valt zo'n geldsysteem uiteindelijk met de controle erop. Gezien de huidige situatie en de geschiedenis, ben ik daarom niet erg optimistisch. Er is op dit moment geen enkele onafhankelijke controle op Centrale Banken. Door nu de geldstromen volkomen transparant voor de centrale banken en de belastingen te maken, geven we hen de macht, economische gezien, werkelijk alles te controleren.
Doet u iets dat de machthebbers niet aanstaat, dan sluiten ze je pas een dag af... Kijken of je dan al inbindt. Blijf je lastig, dan is je pasje onverklaarbaar volkomen onbruikbaar geworden. Je kan daarmee volkomen uit de samenleving gestoten worden, simpelweg door een knop om te zetten. Dit is de weg naar 'Big Brother 1984'.
Zo'n situatie waarin u dissident bent, is minder ver dan u mogelijk denkt. Verlies uw baan en sla een hypotheek betaling over en de bank 'neemt' simpelweg wat ze als haar bezit beschouwd. Ga protesteren en de bank sluit u verder als klant uit.
Vraag bewoners van achterstandswijken maar hoe of dat werkt. Die kunnen al moeilijk een bankrekening openen of verzekeringen afsluiten. Het zijn voor banken en verzekeraars onbetrouwbare klanten en die hebben ze natuurlijk liever niet. Simpelweg op basis van waar je woont kan je ook nu al uitgesloten worden van bepaalde delen van de financiële economie. Die situatie wordt alleen maar makkelijker uitvoerbaar als we in de toekomst alles met plastic geld gaan afrekenen.
De trend is onmiskenbaar richting de big brother economie. Een trend waar we niet blij mee hoeven te zijn en die toch onafwendbaar lijkt.

Bron: Tom Lassing (zie bijpassende link)
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 21617 )

Makelaar dreigt koopcontract aan notaris te verliezen. 
Wednesday, February 17, 2010, 04:43 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het opstellen van de verkoopovereenkomst van een woning kan het beste worden gedaan door een juridische deskundige en niet de makelaar. De notaris is hiervoor het meest geschikt, zo luidt een belangrijk advies aan het ministerie van Justitie. NVM is ‘not amused’.

“Het gaat hier om het tekenen van een contract, een juridische procedure dus. Zoek je een specialist die dat het beste kan begeleiden, dan kom je uit bij de notaris. Hij is hiervoor het beste geëquipeerd”, stelt professor Nora van Oostrom van het Molengraaf Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. De hoogleraar notarieel recht was een van de onderzoekers die aan het rapport meewerkte.

Evaluatie
Het rapport, dat in opdracht van het ministerie van Justitie is opgesteld, is een evaluatie van de maatregelen die in 2003 zijn ingevoerd voor de bescherming van huizenkopers.

Om impulsaankopen te voorkomen en de mogelijkheid te creëren voor het raadplegen van een deskundige, heeft iedere particuliere koper het recht op drie dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst. Twijfelt de koper binnen die termijn over zijn beslissing, dan kan hij zonder opgaaf van reden het contract verbreken. De regeling is ingevoerd omdat destijds de overspannen huizenmarkt kopers dwong tot een snelle beslissing.

DoelloosDe beschermingsconstructie mist volgens Van Oostrom in de huidige woningmarkt haar doel. “Er is momenteel een kopersmarkt, dus van impulsaankopen is vrijwel geen sprake”, stelt zij. “Ook zien we dat mensen het tekenen van het contract uitstellen. Ze zijn dan nog nergens aan gebonden waardoor de bedenktijd niet gaat lopen.”

De nu wettelijk geregelde drie dagen bedenktijd zijn volgens Van Oostrom niet alleen erg gevoelig voor de economische omstandigheden. De regeling is volgens de hoogleraar ook nogal eenzijdig. “De beschermingsconstructie is nu erg gericht op de particuliere koper. De vraag is echter of niet ook de belangen van de verkoper moeten worden beschermd. Want voor deze mensen staan er net zo goed grote belangen op het spel.”

‘Lobby notarissen’
“Dit rapport is een geslaagde lobby van de notarissen”, stelt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De belangenorganisatie trekt de aanbevelingen van de onderzoekers nadrukkelijk in twijfel. “In het rapport staat dat ze in hun eigen kennissenkring navraag hebben gedaan”, sneert de woordvoerder.

De drie dagen bedenktijd functioneren volgens de NVM in de praktijk prima. En dat zou volgens de woordvoerder van de belangenorganisatie ook uit het onderzoek blijken. “Ik zie geen negatieve conclusies in het rapport staan. Het lijkt er op dat er door de onderzoekers zorgvuldig naar de conclusies is toe geschreven.”

Kostenstijging
De NVM vreest dat de transactiekosten sterk zullen stijgen als de notaris verantwoordelijk wordt voor het tekenen van het koopcontract. “Daar is geen consument bij gebaat. Dat vindt ook de Vereniging Eigen Huis (de belangenorganisatie van huiseigenaren, red.)”, zo stelt de NVM-woordvoerder.

Van Oostrom relativeert de vrees voor kostenstijgingen. “In 2003 is daar in de Tweede Kamer ook over gesproken. Maar sindsdien zijn de tarieven van notarissen drastisch verlaagd.”

In het onderzoek staat volgens de hoogleraar verder dat de kosten voor de makelaar aanzienlijk lager zouden worden als de notaris de afhandeling van het verkoopcontract verzorgt. “De makelaar zou dan goedkoper worden. Want die doet minder.”

Aanbevelingen
Onderzoekster Van Oostrom benadrukt zich bewust te zijn van de consequenties van de aanbevelingen in het onderzoek. “Wij beseffen het politieke en economische belang van onze aanbevelingen.” Maar volgens Van Oostrom is nadrukkelijk gekeken naar hoe de belangen van koper en verkoper het beste gediend worden. “Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wat is het doel van de wet? En dat is de bescherming van de bij de verkoop van een woning betrokken partijen, niet de belangen van makelaars en notarissen.”

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat via haar woordvoerder weten nog niet op het rapport te willen reageren. “Het is heel dik. Voor wij reageren, willen we eerst de kleine lettertjes goed bestuderen.”

1 reactie   |   ( 3 / 22192 )


<< <Terug | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Volgende> >>