Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Eerste hulp bij uw belastingaangifte. 
Thursday, March 4, 2010, 08:51 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De Belastingtelefoon
Voor wie? Iedereen kan van maandag tot en met donderdag van 8 tot 20 uur bellen: T 0800–0543. Vrijdags van 8 tot 17 uur.
Waar? Niet dat u er op bezoek kunt, maar de ‘callcenters’ zitten onder meer in Hengelo en Leeuwarden.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt hier terecht met vragen over uw aangifte en voor het aanvragen van formulieren. Voor echte hulp bij het invullen moet u naar een belastingkantoor.

Belastingdienst
Voor wie? Voor mensen met een bruto gezinsinkomen dat lager is dan €25.000.
Waar? 45 invulpunten verspreid door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U maakt een afspraak via de Belastingtelefoon (Tl 0800–0543). Daarna helpt een belastingambtenaar u met de aangifte.

FNV Belastingservice
Voor wie? Leden van de bij de FNV aangesloten vakbonden.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten verspreid door het hele land. U kunt bellen met de publieksvoorlichting van de FNV (T 0900–330 03 00 (€0,10 p.m.) op werkdagen van 12.30 tot 16 uur), of kijken op www.fnv.nl/belastingservice.
Wat kost het? Voor leden is het gratis.
Hoe werkt het? Een kleine zesduizend opgeleide vrijwilligers helpen leden met het doen van de aangifte. Dat doen ze op de computer met behulp van het aangifteprogramma.

CNV Vakcentrale
Voor wie? Leden van een van de CNV-vakbonden. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen een hogere bijdrage.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten door het hele land.
Wat kost het? €7 per aangifte voor leden. Niet-leden betalen €40. Korting bij meerdere aangiften.
Hoe werkt het? De organisatie is per provincie geregeld en leden worden via de bondsbladen op de hoogte gehouden. Ook kunnen ze bellen met de vakcentrale (T 030–751 10 01, tijdens kantooruren), of kijken op www.cnv.nl.

Bureau Sociaal Raadslieden
Voor wie? Alleen voor particulieren, dus niet voor ondernemers.
Waar? In zo’n 140 gemeenten door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Sociaal Raadslieden zijn professionals die kunnen helpen bij tal van sociaal-juridische zaken. Meer informatie vindt u op www.sociaalraadslieden.nl.

Mezzo voor mantelzorgers
Voor wie? Alleen voor de leden van deze belangenorganisatie van mantelzorgers.
Waar? Op regiokantoren van de Ango (zie rechts onder) of schriftelijk/telefonisch.
Wat kost het? €17,50.
Hoe werkt het? De Ango verzorgt deze belastingservice. Aanmelden via Tl 0900–202 04 96 (€0,10 pm), of www.mezzo.nl.

Dovenstichting De Gelderhorst
Voor wie? Doven en slechthorenden van 50 jaar en ouder.
Waar? Bij stichting De Gelderhorst in Ede en bij vijf landelijke invulpunten.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt een afspraak maken bij De Gelderhorst: T 0318–69 81 00, teksttelefoon 0318–69 81 30, www.gelderhorst.nl.

ANBO, Unie KBO en PCOB
Voor wie? Voor leden van 65 jaar en ouder van de genoemde bonden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan €32.502 (alleenstaanden) of €47.880 (samenwonenden).
Waar? Bij u thuis.
Wat kost het? Vergoeding voor reis- en onkosten van de vrijwilliger.
Hoe werkt het? Een van de tweeduizend opgeleide vrijwilligers helpt bij de aangifte. Dat doen ze op een computer met behulp van een aangifteprogramma. Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met hun lokale bond of bellen met Tl 0900–821 21 83 (€0,10 p.m.)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)
Voor wie? In principe voor leden. Maar anderen, zoals Mezzo, hebben zich aangesloten.
Waar? Het hoofdkantoor van de Ango en het Ango-kantoor Noord verwijzen u naar een belastingadviseur bij u in de buurt. De aangifte wordt doorgaans schriftelijk afgehandeld.
Wat kost het? Voor leden is het gratis, niet-leden betalen €35. Leden van samenwerkingsorganisaties krijgens soms korting.
Hoe werkt het? U kunt bellen met het Ango-hoofdkantoor (T 033–465 43 43) op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. U wordt dan verwezen naar een belastingadviseur. www.ango.nl.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 36785 )

Tweetrapstestament in de mode. 
Tuesday, March 2, 2010, 04:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Erfbelasting is de misschien wel meest gehate belasting van Nederland. Maar mensen met een eigen huis en spaargeld ontkomen er niet aan. De fiscale aanslag komt vaak als een onaangename verrassing, voor langstlevende én de kinderen. Met ingang van 1 januari 2010 is er veel veranderd.

Sinds de uitzending van Tros Radar staat de telefoon bij bijna elk notariskantoor roodgloeiend. Het is een gekkenhuis, vaak tussen de zestig en honderd telefoontjes per dag. Het zal wel een kort een korte hausse blijken. Belangrijk is dat mensen een zogeheten twee-traps testament kunnen laten opstellen. Niet voor een bedrag van om en nabij de 200 euro, zoals Tros Radar beweert, eerder voor het bijna drievoudige. De essentie is dat het vermogen bij de langstlevende wordt geparkeerd, die tegenwoordig een vrijstelling heeft van zes ton. De kinderen hoeven in dat geval geen successie rechten te betalen. Dat gebeurt pas na het overlijden van de overgebleven partner (vader of moeder). Dan is er onder meer dubbele vrijstelling (twee keer 19.000 euro).


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27841 )

Notarissen willen erfenissen blokken. 
Tuesday, March 2, 2010, 03:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De katholieke kerk, die homo’s een hostie weigert, krijgt onverwachte tegenstand. Notarissen roepen op tot terughoudendheid bij schenkingen en legaten aan de kerk.

Een groep notarissen onderzoekt of legaten en schenkingen aan de katholieke kerk vernietigbaar zijn. Afgelopen week hebben ze een werkgroep opgericht die moet uitzoeken of de communieboycot voor homo’s, die de kerk heeft ingesteld, niet indruist tegen de goede zeden of zelfs de tegen de antidiscriminatiewetten. ‘Als dat zo is, kunnen ze door belanghebbenden of familieleden mogelijk worden teruggedraaid’, zegt notaris en werkgroepvoorzitter Maarten Segers. ‘Tot we de resultaten van het onderzoek kennen, vraag ik al mijn collega’s terughoudend te zijn bij nieuw op te stellen akten.’
Twee jaar gelden zocht bisschop Antoon Hurkmans van het bisdom Den Bosch nog contact met notarissen om schenkingen en legaten aan de kerk meer onder aandacht van hun cliënten te brengen. Nu heeft de werkgroep tevergeefs contact gezocht met de bisschop, die vorige week liet weten dat ‘iedereen die volgens de kerkelijke regels in zonde leeft’ dient te worden uitgesloten van het sacrament van de communie. Hurkmans noemde daarbij mensen die seks hebben voor het huwelijk, voor de tweede keer zijn gehuwd en praktiserende homoseksuelen.
Een van de leden van de werkgroep was volgens Segers afgelopen zondag aanwezig bij de mis in de Sint Jan in Den Bosch. ‘Pastoor Van Rossem was onnodig krenkend tegen groepen in de samenleving die naar geldende wetten bescherming verdienen.’
Segers denkt dat de bisschoppen de gewetensbezwaarde notarissen tegemoet zullen komen met een passende oplossing. ‘Ik verwacht dat zeker van Antoon Hurkmans. Hij is nota bene vernoemd naar de broer van zijn vader. Uit respect voor zijn oom die samen met zijn vriend in één graf ligt op de begraafplaats van Someren, zal hij ongetwijfeld begrip hebben voor het leed dat hij bij velen onnodig berokkent.’ ‘Ik vraag collega’s terughoudend te zijn bij nieuw op te stellen akten.’

Bron: depers.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17434 )

Huis op naamvan de kinderen ? Opgelet ! 
Monday, March 1, 2010, 01:36 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Wijziging successiewet bij huis op naam kinderen

In het verleden hebben veel ouders hun woning aan hun kinderen overgedragen, terwijl zij zelf in de woning bleven wonen, weet zzp boekhouder Welke gevolgen verbindt de gewijzigde Successiewet daaraan?

Toch erfbelasting over de woning betalen
Deze overdrachten van de woning aan de kinderen werden uitgevoerd met het oog op het besparen van successierecht (inmiddels genaamd: “erfbelasting”). Na overdracht van het huis aan de kinderen, woont de ouder in het huis op basis van een vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning. In deze situatie worden de kinderen “blooteigenaren” genoemd. Als de ouder op het moment van overlijden nog in de woning woont of minder dan 180 dagen voor zijn overlijden uit de woning is vertrokken, dan moet de waarde van de woning (zij het met wat aftrekbare kosten) toch bijgeteld worden als bezitting in de nalatenschap, zodat over deze waarde wel erfbelasting moet worden betaald.

Wat is er gewijzigd per 1 januari 2010?
Het bedrag dat in de hiervoor geschetste situatie aan erfbelasting moet worden betaald is vanaf 2010 hoger geworden. Tot 1 januari 2010 mocht bij het bijtellen van de woning in de nalatenschap namelijk worden uitgegaan van de waarde ten tijde van de overdracht van de woning aan de kinderen. Stel dat een moeder haar huis in 1990 had overgedragen aan haar kinderen en zij in 2009 overleed terwijl zij nog op basis van vruchtgebruik in die woning woonde, dan mocht in haar nalatenschap worden uitgegaan van de waarde van de woning in 1990. Zou deze moeder echter zijn overleden op of na 1 januari 2010, dan moet de waarde ten tijde van het overlijden worden bijgeteld in haar nalatenschap. Gezien de prijsstijging die de woningmarkt heeft gekend zal de WOZ-waarde in 2010 aanzienlijk hoger zijn dan de waarde van diezelfde woning in 1990.

Wat zijn de oplossingen?
Indien de ouder de woning meer dan 180 dagen voor zijn overlijden daadwerkelijk metterwoon heeft verlaten, hoeft over de woning geen erfbelasting te worden betaald in de nalatenschap van de ouder. Door het verhuizen uit de woning is het vruchtgebruik van de ouder geëindigd en zijn de kinderen volledig eigenaar van de woning.
Als de ouder in de woning wil blijven wonen, dan zijn er twee alternatieven:
1. Het “terugdraaien” van de overdracht:
De ouder koopt in dat geval de blooteigendom van de woning terug van de kinderen en wordt weer volledig eigenaar. Dit terugkopen heeft meerdere fiscale gevolgen waar vooraf advies over moet worden ingewonnen. De woning valt hierdoor weliswaar voor het geheel in de nalatenschap van de ouder, zodat hierover bij overlijden erfbelasting moet worden betaald. Maar doordat de ouder aan de kinderen een koopsom betaalt voor de blooteigendom op basis van de huidige waarde, vindt op die manier toch vermogensoverheveling naar de kinderen plaats.
2. Het “doordraaien” van de overdracht:
De ouder doet in dit geval (eventueel in gedeelten) afstand van het vruchtgebruik. Ook hieraan zijn meerdere fiscale gevolgen verbonden waar eveneens vooraf advies over moet worden ingewonnen. Het afstand doen van het vruchtgebruik heeft tot gevolg, dat de kinderen volledig eigenaar van de woning worden. Als de ouder meer dan 180 dagen daarna overlijdt, dan is de woning niet meer met erfbelasting belast.
De ouder moet wel aan de kinderen een huur betalen die op jaarbasis minimaal gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning.

Actie ondernemen
Mocht u als ouder of als kind betrokken zijn geweest bij een dergelijke overdracht van de woning, dan is het goed om actie te ondernemen, waarbij uw adviseur bij Berk u graag zal begeleiden om de belastingschade te beperken.

Bron: zzp-boekhouder.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17592 )

Zuurkool gaat erin als koek. Notaristarieven ook ! 
Saturday, February 27, 2010, 11:16 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het aanhoudende winterweer heeft geleid tot een extra grote verkoop van zuurkool. Zuurkoolfabriek G. Kramer en Zonen uit Zuid-Scharwoude moest voor het eerst in 120 jaren een extra ploeg inzetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens directeur Nick Kramer bereikte de omzet een recordhoogte.

Datzelfde geldt nu ook voor de notaris en zijn tarieven. De website notaristarieven.nl bestaat nog maar enkele jaren en bereikte in januari 2010 een hoogtepunt van ruim 180.000 paginabezoeken. Deze website werd in januari 2010 meer dan ooit bezocht met waarschijnlijk een bord zuurkool op schoot.

Een voorbode voor een oplevende huizenmarkt ? Hopelijk wel. Een extra grote verkoop van zuurkool had toch ook niemand verwacht zeker. De wonderen zijn ook na 120 jaar de wereld zeker niet uit.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 29765 )


<< <Terug | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Volgende> >>