Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
BELASTING BESPAREN 
Wednesday, February 17, 2010, 12:46 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
KLIK HIER Om Te Zien Hoe Je Gemakkelijk Belasting Kunt Besparen Met Gratis Notarisadviezen !


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 22268 )

Samenwoners opgelet ! 
Monday, February 15, 2010, 12:42 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Duizenden ongehuwde samenwoners lopen bij een erfenis van hun partner fors geld mis als zij geen samenlevingscontract sluiten.
Zonder het contract, waarin ze elkaar als erfgenaam aanwijzen, krijgt de achterblijver over de erfenis niet de nieuwe belastingvrijstelling tot 600.000 euro. Dat constateren notarissen nu de nieuwe successiewet per 1 januari 2010 is ingevoerd. Deze samenlevers die hun partner geld willen laten erven, moeten voortaan eerst bij de notaris langs.

De prijzen voor het samenlevingscontract bij notarissen variëren van 300 tot 500 euro. Ongehuwden met enig vermogen raken zonder het contract na de dood van hun partner het meeste geld aan de fiscus kwijt, zien accountants.

Ontbreekt het samenlevingscontract, dan belast de fiscus de hele erfenis soms al boven tweeduizend euro.

Omdat deze samenwoners nog nauwelijks beseffen hoeveel geld zij kunnen mislopen, geeft staatssecretaris De Jager (Financiën) hun extra tijd. Ze krijgen nu tot 1 januari 2011 om het samenlevingscontract te laten opstellen.

Vijf jaar

Tot nu toe betaalden ongehuwden die vijf jaar samenwoonden bij het overlijden van hun partner zonder het samenlevingscontract geen belasting over de eerste 532.570 euro aan wat ze erfden. Daar hoefden zij, behalve zich inschrijven in het gemeenteregister, bovendien niets voor te doen.

Vanaf 1 januari 2010 is voor de zes ton aan vrijstelling een bezoek aan de notaris nodig. Dan krijgen ze ook belastingheffing tegen het laagste tarief: 10 tot 20 procent.

Bron: telegraaf.nl

reactie toevoegen   |   ( 3 / 23274 )

Aan renteloze familielening kleeft een groot fiscaal risico ! 
Friday, February 12, 2010, 10:38 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De wijzigingen per 1 januari dit jaar maken renteloze leningen in feite fiscaal vogelvrij. Met grote gevolgen voor kinderen die van ouders lenen én voor iedereen die onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. „In zo’n relatie is er vaak ongemerkt sprake van een renteloze lening. Ook daar kan de fiscus aankloppen”, waarschuwt Marcel van Hattum, fiscalist bij HLB Van Daal & Partners.

Veel ouders lenen aan hun kinderen zonder daar rente voor te vragen. Vaak is het de enige manier waarop kinderen bijvoorbeeld nog een huis kunnen kopen. De Belastingdienst stelde daarbij wel als voorwaarde dat de lening direct opeisbaar is. „Dat wil zeggen dat de ouder in theorie direct om teruggave van de lening kan vragen”, verduidelijkt Van Hattum.
Diezelfde voorwaarde zorgt echter nu voor een fiscale kater. Sinds 1 januari 2010 ziet de fiscus de niet-bedongen rente op al deze bestaande leningen namelijk als een schenking. Ze gaat daarbij uit van een fictieve rente van 6%, zodat op bijvoorbeeld een lening van €30.000, een schenking van €1800 wordt verondersteld. Dit bedrag valt nog binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor ouders aan kinderen (€5000) maar als die vrijstelling al is benut of de lening veel groter is, moet er met de fiscus worden afgerekend. Het starttarief voor een schenking bedraagt 10%.
Een aanslag is wel vrij makkelijk te voorkomen, stelt fiscalist Van Hattum. Simpelweg door voor de lening een marktconforme rente af te spreken. Die rente kan door de huidige lage rentestand lager liggen dan de wettelijke rente van 6%. Rond de 3% is doorgaans al voldoende, stelt Van Hattum. Een gang naar de notaris is niet nodig. Voldoende is een schriftelijke overeenkomst die zowel ouder als kind ondertekent. Al eerder stelde financieel planner Kapé Breukelaar dat hier zelfs voordeel is te behalen als het geld voor financiering van een woning is gebruikt. Het kind kan dan de betaalde rente aftrekken, terwijl de ouder de te ontvangen rente kan schenken, zodat er in feite alleen een renteverplichting op papier bestaat.
Onbekend
Als het bestaan van een renteloze lening helemaal niet bekend is, kan er echter ook niets gerepareerd worden. Dat is volgens Van Hattum het geval bij een lening die nooit wordt afgelost en vergeten raakt, iets wat binnen families nogal eens voorkomt.
Ook iedereen die onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd om zo de financiën gescheiden te houden, moet oppassen. Deze voorwaarden kennen vaak een zogeheten verrekenbeding, dat stelt dat de partners inkomen toch (deels) moeten verdelen. „Dat moeten ze dan aan het eind van elk jaar doen, tussen de oliebollen en het vuurwerk. In de praktijk doet bijna niemand dat. Daardoor ontstaat er automatisch een renteloze schuld tussen beide partners: de een heeft een papieren vordering op de ander. De fiscus kan ook die als een schenking behandelen”, stelt Van Hattum. De aanslag die daaruit voortvloeit, zal veelal substantieel zijn én als een donderslag bij heldere hemel komen, waarschuwt de fiscalist.

Dé oplossing: „Je kunt de vordering van de een op de ander met een marktconforme rente ophogen. Een andere mogelijkheid is dat je daadwerkelijk aan het eind van het jaar de vordering uitbetaalt.” Het nieuwe systeem dat het schenkings- en successierecht juist zou moeten vereenvoudigen, lijkt daarmee bij een grote groep Nederlanders eerder het tegenovergestelde op te leveren.

Bron: de Telegraaf dd 11 februari 2010.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 25428 )

Als je iemand wilt onterven ! 
Wednesday, February 10, 2010, 10:14 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Soms wil je een partner of familielid onterven of de partner van een kind uitsluiten. Ook dit kan worden vastgelegd in een testament.

In het huidige erfrecht is het mogelijk per testament de langstlevende partner te onterven. Hij of zij is dan geen erfgenaam meer. Dit zou echter betekenen dat deze niet ongestoord kan voortleven. En dat is niet de bedoeling van het erfrecht. Om de langstlevende te beschermen tegen onterving, kan de langstlevende het vruchtgebruik van het vermogen eisen tot een 'passend verzorgingsniveau'. Het vermogen is dan niet het bezit van de partner die achterblijft, maar deze beschikt er wel over en mag de rente van het vermogen uitgeven. Zo wordt toch voldaan aan het belangrijkste uitgangspunt van het huidige erfrecht.

Kind onterven
In het huidige erfrecht kan iemand die onterfd is nog wel de legitieme portie opeisen, maar nooit meer dan dat. Bovendien wordt de eiser nooit erfgenaam, omdat hij nu eenmaal onterfd is. Er kan alleen sprake zijn van een vordering in geld op de langstlevende. De onterfde die de vordering in handen wil krijgen, zal moeten wachten tot de langstlevende is overleden.
De erflater (de overledene) kan gebruikmaken van de bepaling dat de waarde van de legitieme portie verminderd wordt met wat het kind normaal gesproken zou erven. Als u het beoogde onterfde kind een aantal -slecht bruikbare- zaken toekent die wel een waarde hebben, dan wordt deze waarde verminderd op de waarde van de legitieme portie. Op deze wijze is het kind min of meer onterfd.

Uitsluiting erfenis
Als uw kind gehuwd is in gemeenschap van goederen, is door het huwelijk automatisch de helft van alles wat uw kind bezit voor diens partner. Dat geldt ook voor het erfdeel dat uw kind te zijner tijd van u zal erven als u komt te overlijden. 
Is er sprake van een goed huwelijk en ligt de schoonfamilie goed, dan zijn er vaak geen bezwaren. Maar staat een huwelijk op springen of is er zelfs al sprake van een scheiding, dan is mee-erven door de schoonzoon of -dochter onwenselijk. U kunt dit voorkomen door de schoonfamilie in uw testament uit te sluiten.

Bron: geldenrecht.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 26241 )

Kan ik mijn kleinkinderen mee laten erven ? 
Wednesday, February 10, 2010, 10:09 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Ja, maar dat gebeurt niet automagisch. Als u overlijdt, dan zijn uw partner en uw kinderen erfgenaam. Is uw partner al overleden, dan erven uw kinderen. Als u wilt dat uw kleinkinderen nu al een deel van uw erfenis krijgen, dan moet u een testament op laten maken waarin u ze opneemt. U kunt in principe alles nalaten aan uw kleinkinderen, maar uw kinderen hebben altijd recht op een zogeheten legitieme portie. Dat is een minimaal erfdeel (de helft van het normale erfdeel). Overigens is er een uitzondering. Als een van uw kinderen is overleden, dan treden zijn of haar kinderen in zijn of haar plaats. Die kleinkinderen erven samen het erfdeel van hun ouder.

Bron: geldenrecht.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 27137 )


<< <Terug | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Volgende> >>