Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Goede doelen: ANBI's en SBBI's 
Wednesday, January 27, 2010, 02:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) gaat een '90%-criterium' gelden; dit betekent dat deze instellingen nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) het algemeen belang moeten behartigen. Nu geldt op grond van jurisprudentie een 50%-criterium.
Alle huidige ANBI-beschikkingen vervallen eind 2009 en zullen opnieuw aangevraagd moeten worden.
Nieuw is dat de ANBI-status ook kan vervallen als de instelling, een bestuurder of een persoon die werkzaam/direct betrokken is bij de instelling, veroordeeld is wegens een bij ministeriële regeling aangewezen misdrijf.

Een nieuw soort instelling is genaamd 'sociaal belang behartigende instelling' (SBBI). Dit zijn instellingen die een particulier belang dienen, maar tegelijkertijd een sociaal belang behartigen. Hieronder zullen onder andere sportverenigingen en dorpshuizen vallen. Er zal een vrijstelling van schenkbelasting gelden voor deze instellingen. Giften aan een SBBI komen niet in aanmerking voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 18721 )

Waar is mijn akte gebleven ? Kijk in het opvolgersarchief ! 
Wednesday, January 27, 2010, 02:20 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Opvolgersarchief

Heeft u vroeger een akte (bijvoorbeeld testament) laten opmaken, maar uw notaris is niet meer werkzaam op de betreffende locatie? Raadpleeg dan dit opvolgersarchief (ook wel protocollenregister genoemd). Daarmee is te achterhalen wie nu uw akte beheert.

Binnen drie minuten is uw probleem opgelost. Klik maar even op onderstaande bijpassende link van de Notaris-organisatie.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 3836 )

Afwikkeling erfenis leidt tot onenigheid tussen broers en zussen. 
Wednesday, January 27, 2010, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis voor de nabestaanden. Helaas komt het geregeld voor dat de erfgenamen bij de afwikkeling van de erfenis met elkaar in conflict raken.

De rechtbank in Leeuwarden werd om een oordeel gevraagd in een conflict tussen vijf broers en zussen. In 2001 overleed de vader. Zijn echtgenote en de kinderen waren bij testament voor gelijke delen tot erfgenamen benoemd. 

In 2003 werden twee bedragen van elk € 45.000,- afgeschreven van de bankrekening die op naam stond van de moeder en de inmiddels overleden vader. De bedragen kwamen terecht bij twee van de vijf kinderen. Het jaar daarop overleed ook de moeder. De vijf kinderen hadden ieder recht op een vijfde deel van de erfenis. Ieder kind had recht op € 38.765,-. De drie overige kinderen vonden dat de twee anderen reeds hun deel hadden gehad. Via een advocaat verzochten zij hen het teveel (€ 6.235,-) terug te betalen. Dit werd echter geweigerd.

Dement
Volgens de drie eisende erfgenamen heeft hun moeder nooit de andere twee willen bevoordelen. Zij wijzen op het feit dat de moeder door haar slechte geestestoestand (dementie) makkelijk over te halen was om grote sommen geld over te maken. De twee zouden hierdoor ongerechtvaardigd zijn verrijkt. Er zou sprake zijn van misbruik van omstandigheden. 

Oordeel
De rechtbank wijst de vordering van de drie erfgenamen af. Als er sprake is van ongerechtvaardigde verrijking of misbruik van omstandigheden, kan alleen het "slachtoffer" (de moeder dus) een vordering instellen. Na het overlijden van de moeder hebben alle vijf kinderen gezamenlijk het vorderingsrecht gekregen. In deze zaak stelt een deel van de deelgenoten een vordering in tegen de andere deelgenoten. Dat is volgens de rechtbank juridisch niet mogelijk.

Op zich kan er bij de verdeling van de erfenis een verrekening plaatsvinden van hetgeen iemand nog schuldig is en wat deze moet ontvangen, maar dan moet eerst vaststaan dat die persoon inderdaad nog wat schuldig is wegens misbruik van omstandigheden of ongerechtvaardigde verrijking. Een beroep daarop moet echter door alle erfgenamen tezamen worden ingesteld. 

De rechtbank kwam al in 2007 tot de conclusie dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. Alle vijf erfgenamen hebben daarom recht op een gelijk deel van de nog resterende erfenis. 
reactie toevoegen   |   ( 3 / 7219 )

GRATIS NOTARISADVIES. 
Wednesday, January 27, 2010, 12:30 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Op www.notarisgoogle.nl, die bijna de hele wereld kent, kun je heel gemakkelijk en snel alle informatie vinden die je op notarisgebied verder kan helpen.

Nu is bovendien nog een extra service toegevoegd in de vorm van een GRATIS NOTARISADVIES dat wordt gegeven via een strict persoonlijke emailservice.

Wie op zoek is naar een notariskantoor, dat klantvriendelijkheid, en vakbekwaamheid en daarnaast nog een GRATIS consult aanbiedt, kan voor dat alles terecht op de website van Notaris Google.

Bedenk daarbij dat Notaris Google alleen digitaal en gratis werk aflevert via haar website .

Iedereen moet dus z'n eigen notaris wel zelf opzoeken.

Notaris Google is onafhankelijk, gebruikt geen reclame op haar website en verwijst onafhankelijk naar alle 850 notariskantoren in Nederland.

Notaris Google leeft solitair, ze heeft zelf geen relaties en wil ook geen relatie aangaan. Dus notariskantoren in Nederland onderhouden geen relatie met Notaris Google en dat vindt deze notaris dan ook heel prettig. Ze kan daarmee zeggen wat ze wil. Notaris Google kent uiteindelijk bijna iedereen en bijna alle antwoorden op uw vragen.

Haar grote broer van de bekenste zoekmachine heeft ook geen enkele voorkeur en is daarmee strict OBJECTIEF. Dat heeft hem juist zo groot en bekend gemaakt en bijna zonder concurrentie.


Notaris Google vindt dat het Nederlandse notariaat op een heel moderne manier in z'n oude glorie moet worden hersteld als Rijksmonument, dat bekend is bij bijna iedereen.

De mogelijkheid van een GRATIS NOTARISADVIES is nu in dat gemoderniseerde Rijksmonument weer aanwezig en daarom vinden de meeste lezers dit ook een fantastisch initiatief.

Ga voor Gratis EMAILSERVICE naar www.notarisgoogle.nl

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 6990 )

Goede doelen en schenkbelasting. 
Wednesday, January 27, 2010, 12:29 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Organisaties voor goede doelen, ook wel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) genoemd, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Met organisaties voor goede doelen worden kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen bedoeld.

Naar bovenKwalificatie organisaties voor goede doelen
Organisaties voor goede doelen moeten bij de Belastingdienst kunnen aantonen dat zij een ANBI zijn. Pas dan komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI gekwalificeerd kan worden.
Naar bovenBeschikking Belastingdienst
Organisaties voor goede doelen moeten een beschikking van de Belastingdienst hebben om in aanmerking te komen voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.
De beschikking is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die een beschikking hebben ontvangen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bron: postbus51.nl

reactie toevoegen   |   ( 3 / 7103 )


<< <Terug | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Volgende> >>