Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Alle belastinggevens 2010 in een handomdraai terug te vinden. 
Saturday, January 30, 2010, 12:00 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Kijk even op de volgende link en bewaar deze of draai de PDF uit.
U heeft dan in een handomdraai alle belastingegevens 2010 op de rij.

Klik Hier
reactie toevoegen   |   ( 3 / 21394 )

Notaris uit ambt gezet. 
Friday, January 29, 2010, 01:06 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 januari 2010 de beslissing van de Kamer van Toezicht Leeuwarden om een met derdengelden sjoemelende notaris uit het ambt te ontzetten, bekrachtigd. Volgens het hof heeft de notaris door gelden van de kwaliteitsrekening te gebruiken "willens en wetens niet voldaan aan zijn wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de derdenrekening te allen tijde op de kwaliteitsrekening aanwezig zijn". Daarmee is het vertrouwen in de rechtsbedeling in ernstige mate geschaad, aldus het hof.

De zaak was aangespannen door het Bureau Financieel Toezicht. De derdengelden werden door de notaris onder meer gebruikt om salarissen, advocaatkosten en overige exploitatiekosten van het kantoor te betalen.

De notaris in kwestie voerde bij het hof nog aan dat de Rabobank zich bereid heeft verklaard om een lening te verstrekken, waarmee de financiële situatie van het kantoor weer op orde gebracht kon worden. Ook stelde de notaris dat twee collega-notarissen waren vertrokken (waaronder één wegens arbeidsongeschiktheid), en dat hij daarmee plotsklaps alleen verantwoordelijk was voor de (slechte) financiële situatie van het kantoor.

Het hof gaat niet mee in dat verweer. Het feit dat de Rabobank een lening wil verstrekken "leidt niet tot een ander oordeel". Evenmin acht het hof "het relevant dat wellicht - in civielrechtelijk opzicht - sprake is van schuld of medeschuld van notarissen Y en Z, die de notaris achterlieten met een slecht lopend notariskantoor. Het gaat immers om de beantwoording van de vraag of de notaris de op hem als notaris rustenden wettelijke verplichting is nagekomen, welke vraag ontkennend moet worden beantwoord," aldus het hof.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 12113 )

Verklaring van erfrecht wel of niet nodig ? 
Thursday, January 28, 2010, 09:01 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Bekijk dit filmpje en help mensen geld besparen
KLIK OP DEZE LINK

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 19317 )

Onduidelijkheid in erfenis-zaak Deventer. 
Thursday, January 28, 2010, 05:11 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De politierechter kwam er niet helemaal uit. Had de 45-jarige Deventenaar L. B. zijn moeder beroofd van een aanzienlijk geldbedrag of lag het genuanceerder? Hij wil nu eerst de moeder en diens bewindvoerder uitgebreid aan de tand voelen. Het is een ingewikkelde zaak. De moeder van B. (76) erfde in 2007 bijna 33.000 euro van haar overleden broer. Doordat de vrouw niet haar eigen financiële zaakjes kan behartigen, heeft ze een bewindvoerder. De organisatie die haar zaken regelt was aanvankelijk niet op de hoogte van de erfenis. Ze deed aangifte van verduistering toen bleek dat er na een jaar bijna niets meer van het kapitaaltje over was.

De moeder en de zoon, die voor de rechter verklaarde ook niet goed te weten van een bewindvoerder precies doet, zijn samen naar de notaris geweest voor de handtekening onder de erfenis. Ze gingen ook naar de bank om op zijn naam een rekening te openen voor de erfenis. De zoon verklaarde dat zijn moeder hiermee had ingestemd, maar later is daarover grote onduidelijkheid ontstaan.

De eerste tijd was er nog niet zoveel aan de hand. B. pinde een hoop geld, maar het merendeel van het geld werd besteed aan spullen, zoals kleding en sieraden voor zijn moeder. Zoonlief had zelfs een kluis gekocht om de meest waardevolle spullen te bewaren. Maar hij heeft ook voor zichzelf 'als lening' geld opgenomen.

Uiteindelijk moest het wel misgaan. De rechter worstelde met de vraag of er sprake was van kwade opzet. De officier van justitie had toen al betoogd dat sprake was van verduistering van in elk geval een kleine 13.000 euro en dat B. daarvoor toch wel een taakstraf van 60 uur zou moeten krijgen.

Maar de advocaat van B. eiste vrijspraak. Hij meende dat geen sprake was geweest van opzet. B. verklaarde 'naar eer en geweten' te hebben gehandeld.

De rechter wil nu eerst zijn moeder en haar bewindvoerder horen. Hij beloofde daarna zo snel mogelijk uitspraak te zullen doen.

Bron: de Stentor
reactie toevoegen   |   ( 3 / 19241 )

Goede doelen: ANBI's en SBBI's 
Wednesday, January 27, 2010, 02:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) gaat een '90%-criterium' gelden; dit betekent dat deze instellingen nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) het algemeen belang moeten behartigen. Nu geldt op grond van jurisprudentie een 50%-criterium.
Alle huidige ANBI-beschikkingen vervallen eind 2009 en zullen opnieuw aangevraagd moeten worden.
Nieuw is dat de ANBI-status ook kan vervallen als de instelling, een bestuurder of een persoon die werkzaam/direct betrokken is bij de instelling, veroordeeld is wegens een bij ministeriële regeling aangewezen misdrijf.

Een nieuw soort instelling is genaamd 'sociaal belang behartigende instelling' (SBBI). Dit zijn instellingen die een particulier belang dienen, maar tegelijkertijd een sociaal belang behartigen. Hieronder zullen onder andere sportverenigingen en dorpshuizen vallen. Er zal een vrijstelling van schenkbelasting gelden voor deze instellingen. Giften aan een SBBI komen niet in aanmerking voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 18116 )


<< <Terug | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Volgende> >>